keskiviikko 21. marraskuuta 2012

Saksan koulujärjestelmästä: koulumuoto ISS ja areenaopetus

Eräänlainen kaavio saksalaisesta koulutusjärjestelmästä. Osavaltioiden järjestelyissä kuitenkin havaittavissa merkittäviä eroja.Keskiviikko ja ensimmäinen kohtaaminen projektikoululla. Kokoonnuimme Silken, Martinin ja Robertin kanssa keskustelemaan kännykkäkuvausprojektista: suunnitelmasta, teemasta, toteutuksesta, resursseista ja projektin aikataulusta. Projektista lisää tuonnempana, mutta nyt kerron vähän heidän koulusta sillä se on järjestäytynyt kiinnostavalla tavalla.

Saksassa koulujärjestelmä on hyvin erilainen kuin suomessa. Projektikouluni on muodoltaan Integrierte Sekundarschule, Berliinin osavaltiossa vuonna 2010 käyttöönotettu koulumuoto joka yhdistää monimutkaisen saksalaisen systeemin Real- Haupt- ja Gesamtschule muodot koluun jota käydään 7. kouluvuodesta10. kouluvuoden loppuun asti – vähän kuin yläaste meillä. Koulu tarjoaa mahdollisuuden käydä joko ammattikoulumaista tai lukiotyyppistä linjaa, jolloin oppilaat voivat 10. kouluvuoden jälkeen päättää, jatkavatko lukioon vai ammatillisiin opintoihin.

Muualla saksassa koulu on järjestetty siten, että oppilaan koulumenestys 4. kouluvuoden lopputodistuksessa määrää, pääseekö tämä lukiolinjalle vai alemman vaatimustason opetuksen pariin. Tuo varhaisen vaiheen valinta myös vaikuttaa luonnollisesti kolmannen asteen opintoihin pääsyyn. Integroidussa koulussa opetusta kuitenkin eriytetään mittavasti ja kursseja tarjotaan eri vaatimustason mukaisesti, jolloin kaikki pysyvät omalla tasollaan kelkassa ja säilyttävät mahdollisuuden osallistua lukio-opetukseen 10. kouluvuoden jälkeen.

Ydinaineiden lisäksi oppilaat opiskelevat kahdeksan tuntia viikossa valitsemassaan areenassa. Areenaopetuksessa on vahva sidos työelämään ja käytännön taitoihin. Martin ja Robert opettavat yhdessä Media Areena 1 nimistä kurssia jossa opiskellaan erinäisiä mediataitoja. Opetusta on kolmena päivänä viikossa ja yhteensä 8 tuntia viikossa. Areenaopetus ei ole sidossa vuosikurssiin, joten 25 oppilaan ryhmästä löytyy kattaus 7-10. luokkalaisia. Kahden opettajan lisäksi Berliinin kaupunki kustantaa ns. ”kolmannen” (Dritte) työskentelyn n. 3 tuntia viikossa. Tämä kolmas on vapaan kentän taiteilija tai muu ammattilainen joka tuo omaa erityisosaamistaan opetukseen.

Aikamoista! Opettajat kertovat, että usein projektimuotoinen, tutkivaan oppimiseen perustuva areenaopiskelu toimii paremmin kuin ydinaineiden opiskelu perinteisemmin menetelmin. Odotan innolla mitä tästä tulee.

Tässä vielä linkki koulun sivuille.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti