perjantai 14. joulukuuta 2012

Klaus Küchmeister: Osa 2 - Liikkuvan kuvan vuorovaikutus ja montaasin opettaminen

Työpajan tuloksia, still-kuva videotutkielmasta.

Montaasin opettaminen


Havaintokyvyn kehittämisen lisäksi (kännykkä)elokuvan parissa työskentely auttaa myös hahmottamaan ajatusta montaasista. Montaasi tarkoittaa yksinkertaisesti kuvan järjestämistä toisen jälkeen eli leikkaamista. Montaasi on elokuvassa kuin kuvakollaasi staattiselle kuvalle. Leikkaaja voi vaikuttaa paljonkin katsojan käsityksiin tapahtumista järjestämällä kohtauksia tai kuvia hallitusti yksi toisensa perään.

Leikkaaja voi vaikuttaa katsojan käsityksiin tapahtuneesta järjestämällä samat kuvat eri järjestykseen, tai lisäämällä samojen referenssikuvien väliin eri kuvat. Tätä ilmiötä tutki Lev Kuleshov (1889 – 1970), ja tätä kuvien vuorovaikutuksen tuottamaa vaikutusta kutsutaankin Kuleshov-effektiksi.

Klaus näytti meille mahtavan videon, jossa Hitchcock selventää Kuleshov-efekttiä:
Olen sitä mieltä että Kuleshov-efektin ymmärtäminen niin havaintoja kuin harjoituksia tekemällä kehittää elokuvalukutaitoa merkittävästi, sillä montaasi on keskeinen osa elokuvan ilmaisukeinoja. Kuva-assosiaatiot sekä symboleiden rinnastus on myös tuttu keino mainosten maailmasta, jossa pyritään vaikuttamaan ihmisten käsityksiin ja arvostuksiin asioista. 

Tänä päivänä lukutaidon tulisi mielestäni ulottua myös pitkälle liikkuvan kuvan pariin sillä liikkuva kuva on jatkuvasti vahvemmin läsnä meidän visuaalisessa kulttuurissa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti